93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat
20190426 103730

Es celebra al Mollet Hub el segon taller del Pla Estratègic, dedicat a l’empresa i la innovació

El passat divendres 26 d’abril es va celebrar, al Mollet Hub, el segon taller de la tercera fase del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental, on hi van participar 18 persones provinents de diferents administracions públiques, empreses i institucions.

Durant el taller, es van treballar dos línies estratègiques: la línia estratègica 2 del Pla, “Tecnologia, coneixement i innovació com a valors de futur pel desenvolupament econòmic del territori. Vallès oriental, espai de coneixement” i la línia estratègica 5, “Suport al teixit empresarial i a l’emprenedoria”. Els objectius principals del taller van ser tres:

 • Presentar, debatre i validar la primera relació de propostes d’actuacions i programes sorgides durant la fase 2 del Pla.
 • Afegir les propostes d’actuació plantejades pels participants.
 • Prioritzar conjuntament els programes i les actuacions considerades més importants per al Pla.

El taller es va desenvolupar al llarg de dues hores, i primer es va treballar la línia estratègica relacionada amb la innovació i després la d’empresa i emprenedoria. Es van recollir un total de 45 noves actuacions en innovació i 41 en empresa i emprenedoria.

Els tres programes més prioritzats van ser:

 • L’impuls a les xarxes i ecosistemes d’innovació
 • Foment de l’esperit emprenedor
 • La millora de les polítiques i serveis per a les empreses

Pel que fa les actuacions, les 5 amb major puntuació van ser:

 • La formació i capacitació en com innovar.
 • El foment de la R+D+I en els sectors claus de la comarca i la creació de centres de recerca especialitzats.
 • Facilitar i agilitzar els tràmits i els processos burocràtics que depenen de les administracions locals.
 • Crear un espai on els tècnics dels diferents municipis i el Consell Comarcal puguin intercanviar i compartir informació sobre els serveis.
 • Impulsar la concertació empresarial entre el teixit empresarial de la comarca, en especial als polígons d’activitat econòmica.

El conjunt de propostes i valoracions recollides es contrastaran i s’ampliaran amb el treball tècnic de gabinet i amb les dades recollides durant l’últim taller de la fase, el proper dilluns 6 de maig, sobre les Línies Estratègiques 3 “Pol industrial de referència” i 4 “Territori accessible, connectat i sostenible”.