93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat

09/07/2019

El Pla Estratègic de desenvolupament econòmic del Vallès Oriental proposa 6 gran línies per treballar al territori. Al llarg dels últims anys s'ha portat a terme la diagnosi i la redacció de les propostes d’acció que han de servir per vertebrar la comarca fins el 2025 - Ràdio Silenci

20/12/2018

Presentada la diagnosi estratègica del futur Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental

20/12/2018

La Taula Vallès Oriental Avança aprova la Diagnosi Territorial del futur Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació

19/12/2018

La Taula Vallès Oriental Avança marca els reptes de la comarca dels propers anys

19/12/2018

El Vallès Oriental és una de les comarques catalanes amb una producció més diversificada

19/12/2018

Un grup d’experts recomana més relació del Vallès Oriental amb les comarques de l’entorn

19/12/2018

El sector industrial del Vallès demana formació ajustada a les necessitats actuals

19/12/2018

Els reptes de l'ocupació i la formació pel treball al Vallès Oriental, a debat a Granollers

13/12/2018

La Taula Vallès Oriental Avança marca els reptes de la comarca dels propers anys

18/01/2018

Els reptes de l'ocupació i la formació pel treball al Vallès Oriental, a debat a Granollers