93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat

L’objectiu del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025) és dur a terme un procés de planificació estratègica per identificar els àmbits de desenvolupament econòmic i ocupacional del Vallès Oriental. Es tracta de definir l’estratègia conjunta i les accions a desplegar en els propers anys (2018-2025), amb la implicació dels diferents agents del territori per assolir un desenvolupament social i econòmic favorable.

Més concretament, per complir amb aquest objectiu general es defineixen un conjunt d’objectius específics:

  • Obtenir una diagnosi socioeconòmica del territori.
  • Identificar els principals reptes i oportunitats que ha d’afrontar la comarca.
  • Definir i consensuar el seu model de creixement.
  • Articular un pla d’acció a partir de l’objectiu i les línies estratègiques.
  • Implicar als agents del territori i la ciutadania.
Circuit de Barcelona-Catalunya