93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat
IMG 20190220 122306239 HDR (1)

La Comissió Executiva de la Taula Vallès Oriental Avança valida els objectius i línies estratègiques del Pla

El passat dimecres 20 de febrer, es va celebrar la Comissió Executiva de la Taula Vallès Oriental Avança. La jornada, que va tenir lloc a Can Ribas, Centre de Recursos Agraris de les Franqueses del Vallès, va servir per validar el document d’objectius i línies estratègiques del Pla i recollir les aportacions dels membres de la comissió.

En total, el Pla identifica set grans objectius estratègics:

  • FORMAR una societat orientada a la millora continua i amb capacitat d’adaptació als nous reptes.
  • Crear OCUPACIÓ generant ocupació de qualitat, sostenible i integradora.
  • Fomentar la CREATIVITAT; cultura d’INNOVACIÓ, l’emprenedoria i el suport al talent.
  • Forjar un teixit empresarial ARRELAT AL TERRITORI amb capacitat de generar riquesa, singularitat i PROMOCIÓ de la Comarca.
  • Consolidar la comarca com a POL INDUSTRIAL I CENTRALITAT ECONÒMICA donant suport a la diversificació i amb una aposta decidida per l’especialització per a projectar el Vallès Oriental com a referència en sectors econòmics clau del territori.
  • Impulsar el TREBALL CONJUNT d’actors públics i privats  per a construir i gestionar un relat territorial comú.
  • OE7: Potenciar els SECTORS i LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES EMERGENTS i CONSOLIDADES a la comarca.

Així mateix, es defineixen 6 Línies estratègiques en matèria de desenvolupament local i l’ocupació:

 

Cadascuna d’aquestes línies estratègiques estarà formada per diferents programes i projectes d’actuació. Tot i que la relació de programes és susceptible de modificar-se al llarg de la fase 3 de projectes d’actuació, la Comissió tècnica ha aprovat la següent proposta estratègica:

 

LE 1. La formació, clau per l’ocupació, inclusió i el desenvolupament

Potenciar la formació professional i universitària i el valor de la formació contínua per generar oportunitats al territori i preparar nous talents.

 

LE 2. Tecnologia, coneixement i innovació

Aconseguir un model de creixement econòmic fonamentat en el coneixement, la tecnologia i l’impuls de la innovació que sigui sostenible, integrat i socialment col·laboratiu.

 

LE 3. El Vallès Oriental, pol industrial de referència

Reindustrialitzar la comarca fixant l’activitat industrial, enfortint la seva gran diversificació, preparant el territori i les seves infraestructures per atendre les necessitats actuals i futures, així com treballant per generar sinèrgies amb altres territoris i fomentar projectes conjunts de dinamització.

 

LE 4. Territori accessible, connectat i sostenible

Fomentar la mobilitat sostenible i millorar la multimodalitat del transport de tal manera que faciliti la connexió de les persones; el seva fàcil accés als diferents nodes econòmics, així com garantir una adequada interconnexió amb els municipis, els seus valors i atractius.

 

LE 5. Suport al teixit empresarial i a l’emprenedoria

La comarca és un territori d’oportunitats i l’espai idoni per acollir noves empreses. El Vallès Oriental és un enclavament de serveis de promoció empresarial i suport a l’emprenedor que necessita atreure nous capitals econòmics i humans, fomentar la cooperació i projectar-se en nous mercats.

 

LE 6. Promoció del Vallès Oriental

Crear una estratègia de promoció i de generació de marca susceptible de ser aplicada als productes i serveis en els que intervenen la innovació i el talent de la comarca. La creació d’una imatge de marca territorial permetrà associar l’esperit industrial, la innovació, els espais d’oportunitats i la qualitat de vida d’un territori com a factors de competitivitat i diferenciació. En definitiva busca posar en valor el territori per a la captació d’empreses i grups d’inversió, retenció de les inversions existents, fixant la població i atraient nous perfils.

En les properes setmanes la proposta de document d’estratègia es presentarà al plenari de la Taula Vallès Avança per ser validat de forma definitiva i poder iniciar, d’aquesta forma, els grups de treball de la tercera i darrera fase del Pla: la definició de propostes d’actuació.