93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat

El Consell Comarcal del Vallès Oriental elabora el Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025) per tal de definir el full de ruta del territori pels propers anys de manera concertada amb agents i ciutadania.

Com la resta del territori, el Vallès Oriental ha hagut de fer front a l’impacte d’una crisi econòmica que ha deixat un panorama nou que requereix de la definició de noves estratègies a curt, mig i llarg termini. És l’hora, per tant, d’engegar un nou procés estratègic per donar respostes als nous reptes econòmics i socials.

En aquest sentit, el Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025) vol ser una eina de dinamització social basada en el consens del tot el territori i en la participació de les administracions, empreses i la ciutadania en favor del desenvolupament econòmic i l’ocupació a la comarca.

Parc Natural del Montseny

Carta del president del Consell Comarcal

Us dono la benvinguda a l’espai web del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental 2018-2025. Aquí és on podreu trobar tota la informació relacionada amb el procés de redacció del pla i de la seva posterior execució. La finalitat de tenir un portal web del Pla Estratègic és el poder tenir una eina oberta que permeti a qualsevol persona i/o organització interessada poder-ne fer seguiment.

Aquest Pla Estratègic neix a petició dels membres de la Taula de concertació territorial Vallès Oriental Avança, conscients de la necessitat d’iniciar una reflexió estratègica d’abast comarcal, que ens permeti arribar a amplis consensos entre els agents Econòmics, socials i l’administració local per determinar els objectius estratègics del Vallès Oriental en l’àmbit del desenvolupament econòmic i l’ocupació.

Tots els agents socioeconòmics de la comarca, tant públics com privats, es troben davant d’escenaris i realitats complexes que requereixen ser abordades des de tots els àmbits i amb noves perspectives, fent-se necessaris espais que permetin compartir reflexions, objectius estratègics, accions i compromisos específics. Donar un nou impuls a la concertació social i econòmica de la comarca no és possible només amb la participació d’alguna de les parts, sinó que requereix el més ampli consens polític, social, patronal i sindical.

La finalitat del Pla Estratègic és definir un model territorial de desenvolupament econòmic de la comarca que integri les especificitats territorials. Aquest model s’ha de centrar en aquells aspectes del desenvolupament econòmic i l’ocupació que han de permetre una millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans, i establir, des d’una visió compartida pels agents polítics, socials i econòmics, les estratègies per assolir-lo i les accions necessàries per poder-les implementar, tot optimitzant els recursos públics i privats i fent valdre els recursos endògens del Vallès Oriental.

Espero que en aquest espai també pugueu expressar tot allò que considereu aportar per mantenir una reflexió permanent i constant sobre com ha de ser el desenvolupament econòmic i social de la nostra comarca.
David Ricart i Miró

President

Consell Comarcal del Vallès Oriental

hola