93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat

El Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025) compta amb un model organitzatiu i de governança per coordinar les seves activitats. Està format pels següents òrgans:

  • Plenari polític del Pla Estratègic: Format per totes les administracions locals i agents econòmics de la comarca. Aquest Plenari ampliarà el suport institucional, debatrà, aportarà esmenes i aprovarà els acords del Nucli Motor.
  • Comissió executiva: Formada per l’executiva de la Taula del Vallès Oriental Avança i donarà suport institucional al procés de Planificació Estratègica i de decisió en relació als objectius i línies estratègiques.
  • Grups de treball: 
    • Formació i ocupació
    • Polígons d’activitat Econòmica
    • Pla estratègic
Parc de la Linera