93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat
3

Tallers de debat de la fase del Pla d’Acció sobre la Línia Estratègica de Polígons i Mobilitat

El passat dilluns 6 de maig, es van realitzar els dos últims tallers de la fase del Pla d’Acció del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental a la que van assistir unes 13 persones provinents de diferents administracions, entitats i empreses de la comarca. Al llarg del matí es va debatre una primera relació de programes i accions de la Línia Estratègica 3 “El Vallès Oriental com a pol de referència industrial” i de la Línia Estratègica 4 “El Vallès Oriental, territori accessible, connectat i sostenible”. Ambdós tallers tenien per objectiu:

 • Contrastar i validar la primera proposta d’accions sorgides de les fases anteriors.
 • Identificar i recollir propostes d’actuació específiques per part dels participants.
 • Prioritzar els programes i accions de les dues línies estratègiques a debat.

De 9:30 a 11:30h es va treballar la LE3 al voltant de 3 programes vinculats a la promoció del Vallès Oriental com un territori industrial de referència a nivell nacional i internacional. Els programes a debat i a partir dels quals se’n van proposar accions són:

– Política industrial comarcal

– Sector industrial cohesionat

– Polígons industrials equipats

 

D’entre aquests 3 programes, el més prioritari segons els participants assistents a la sessió ha estat el de polígons industrials equipats, seguit d’un sector industrial més cohesionat i finalment el desenvolupament d’una política industrial comarcal.

Per cadascun d’aquests programes els participants van treballar i identificar un seguit de noves accions, algunes de les quals són:

 • Promoció i difusió, i actualització regular del Portal de Polígons.
 • Organització de sessions d’intercanvi de bones pràctiques i empreses exemplars entre associacions empresarials.
 • Foment dels Plans de Desplaçament d’Empresa a través d’incentius o bonificacions a les empreses que els elaborin.
 • Cerca de fons europeus en relació a temes com l’economia circular o l’industria 4.0, energies renovables o accions de simbiosi industrial.

De 12 a 13:30h es va seguir amb el debat sobre LE4. Aquesta línia aposta per fer del Vallès Oriental un territori més accessible, connectat i sostenible a partir del desenvolupament de 3 programes:

 • Transport públic sense costures
 • Accessibilitat als PAEs
 • Sostenibilitat i qualitat del servei

De nou els participants els van prioritzar. Com a més prioritari va sorgir l’accessibilitat als PAEs, seguit del programa de sostenibilitat i qualitat del servei, i per últim un transport públic sense costures.

 

També, per cadascun dels programes es van treballar les accions proposades a partir de la fase de definició de línies, es van reformular algunes d’elles i se’n van identificar de noves, algunes de les quals són:

 • Foment del carsharing des de les empreses cap als seus treballadors.
 • Creació d’una xarxa d’aparcaments dissuassoris amb connexions amb els polígons.
 • Incloure al Portal de Polígons informació relativa als modes de transport per accedir als PAEs, els seus horaris i freqüència.
 • Incentius fiscals en l’elaboració de Plans de Desplaçament d’Empresa.

psx2 bios

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *