93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat
IMG 2322

Celebrada una nova dinàmica de grup amb agents públics i privats per identificar les futures línies estratègiques de la comarca en matèria de Infraestructures i serveis de mobilitat, activitats de transport i logística

Una desena d’institucions i empreses de la comarca van participar el dijous 22 de novembre en el Taller de Prospectiva de Infraestructures i serveis de mobilitat, activitats de transport i logística celebrat a La Llagosta. Aquesta jornada s’emmarca en la segona fase de redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental 2018-2025.

Al llarg de les dues hores de durada del Taller, es van identificar les línies estratègiques de treball prioritàries en relació a la mobilitat a la comarca i, per altra banda, una primera proposta de projectes i iniciatives a posar en marxa.

Entre les estratègies proposades, les més prioritzades van ser:

  • Transport públic col·lectiu intracomarcal.
  • Accessibilitat amb transport públic als polígons d’activitat.

Els altres elements destacats en el debat en relació a les línies estratègiques van girar al voltant de millorar les infraestructures, enfortir la xarxa ferroviària, impulsar la intermodalitat i la millora de la governança de la mobilitat comarcal, entre d’altres.

Un cop prioritzades les línies estratègiques, els participants a la jornada van reflexionar sobre les iniciatives en curs i els projectes que caldria impulsar a cadascuna de les línies de treball identificades. Es van plantejar un total de 32 actuacions. Finalment, es va portar a un exercici final de reflexió estratègica sobre quina és la visió futura del sector a la comarca, recollint aportacions dels participants sobre els models de gestió de la mobilitat i els sistemes de transport i infraestructures.

Aquesta segona fase del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental 2018-2025, preveu la celebració de dos Tallers de Prospectiva més:

  • Política industrial, polígons i R+D+i.
  • Salut, serveis a les persones i entorn TIC.