93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’ocupació de Catalunya
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.