93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat

Document d’estratègia de la fase 2

Document d’estratègia

 

Documentació relativa als grups de treball de prospectiva de la segona fase de definició d’objectius estratègics:

 

Ocupació i formació pel treball

Document de síntesi de la jornada

Presentació de la jornada (PPT)

 

Turisme, espais naturals, comerç, gastronomia i productes de la terra

Document de síntesi

Presentació de la jornada (PPT)

 

Infraestructures i serveis de mobilitat, activitats de transport i logística

Document de síntesi de la jornada

Presentació de la jornada (PPT)

 

Política industrial, polígons i R+D+i.

Document de síntesi de la jornada

Presentació de la jornada (PPT)

 

Salut, serveis a les persones i entorn TIC

Document de síntesi de la jornada

Presentació de la jornada (PPT)