93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat

Es presenta al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Oriental el Pla de Treball per elaborar el Pla Estratègic

El 24 d’octubre es va celebrar al municipi de Figaró-Montmany la sessió del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Oriental. En aquest òrgan es va presentar el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació i els principals reptes detectats a la diagnosi estratègica. La consultora Daleph, encarregada de la dinamització i coordinació tècnica del procés d’elaboració  va informar del moment en què es troba el Pla Estratègic de desenvolupament local i l’ocupació.

El pla persegueix dur a terme un procés de planificació estratègica per identificar els àmbits de desenvolupament econòmic i ocupacional del Vallès Oriental. Es tracta de definir l’estratègia conjunta i les accions a desplegar en els pròxims anys (2018-2025), amb la implicació dels diferents agents del territori. Aquest projecte s’impulsa des de la taula de concertació territorial Vallès Oriental Avança.

Fins ara han participat del procés més de 150 persones en els diferents espais de participació oberts (comissions sectorials, grup de discussió i jornada de validació). En total, gairebé 100 organitzacions i institucions, tant de caràcter públic com privat, s’han implicat en la redacció, garantit així la diversitat de perspectives sobre els reptes i elements crítics que el Vallès Oriental té en termes de desenvolupament econòmic, social i mediambiental.

En aquest sentit resultat del treball s’han identificat com a reptes de la comarca:

  • La reindustrialització de la comarca basada en la innovació, el coneixement i l’augment de la productivitat.
  • L’obsolescència dels PAE respecte als requeriments actuals del teixit productiu (més activitat logística i transformació digital) i la manca de gestió.
  • L’adequació de l’oferta formativa als requeriments empresarials.
  • L’obsolescència professional de la població activa vers els nous requeriments del teixit productiu.
  • La governança.

Els propers passos seran la definició de les gran línies estratègiques i la definició del Pla d’Acció. Aquest pla d’actuacions té l’objectiu de determinar els projectes i accions que caldrà dur a terme en els pròxims anys per a la consecució dels objectius fixats. Les actuacions definides hauran de buscar  la col·laboració, participació i consens de tots els agents socials i econòmics per establir quins actors han de coordinar i executar cada acció, amb quins recursos comptarem i prioritzar per quins projectes i/o accions es començaran.